Home

De Koninklijke Bibliotheek verricht onderzoek naar de stand van zaken in de bibliotheeksector. Daartoe verzamelt de Koninklijke Bibliotheek bestaande statistische en andere onderzoeksgegevens, laat onderzoek verrichten, analyseert de bevindingen en verspreidt de uitkomsten.

Kengetallen uit de sector zelf (collecties, personeel, financiën, uitleningen, digitale raadplegingen, bezoekers, etc.) en rapporten worden in verband gebracht met voor de bibliotheeksector relevante ontwikkelingen.

Op deze website brengen we deze gegevens bij elkaar en maken trends zichtbaar.